Nízká míra nezaměstnanosti v České republice má za následek také příliv nové pracovní síly ze zahraničí. Mnozí z nich přicházejí do naší země bez platného pracovního povolení pro cizince, kvůli kterému jim i jejich zaměstnavatelům hrozí nemalé postihy.

Volná pracovní místa

Celá řada firem v naší zemi disponuje velkou řadou volných pracovních pozic, na které se nikdo nehlásí. Lidé si mohou vybírat, a proto jsou méně placené pozice často bez obsazení, a firmy tím přicházejí o nemalé peníze.

Zde se nabízí velká příležitost pro pracovní síly ze zahraničí, zejména pak z východu, aby obsadily lépe placenou pozici než v jejich domovině. Někteří z nich si přitom ani neobtěžují vyřídit pracovní povolení pro cizince.

Jak si může cizinec legálně vyřídit pracovní povolení v České republice?

Existují dvě základní povolení – modrá karta, o které se dozvíte níže, a zaměstnanecká karta – ta opravňuje cizince k dlouhodobému pobytu na našem území, jehož účelem je zaměstnání.

Držitel zaměstnanecké karty zde tedy může legálně pobývat i pracovat. Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, takzvaný Projekt Ukrajina, je pak vhodnou volbou pro české zaměstnavatele, kteří mají v plánu zaměstnat uchazeče z Ukrajiny.

Co je modrá karta?

Modrá karta, která platí pro členské stát EU, je speciální druh dlouhodobého pobytu na našem území. Vždy se vydává na dobu nejméně jednoho roku v závislosti na pracovní smlouvě, dále je k této lhůtě připočtena doba tří měsíců pro možné nalezení jiné práce.

U modré karty však platí jedno specifikum – aby ji uchazeč z ciziny obdržel, musí doložit vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, pracovní smlouvu prokazující, že bude zaměstnán na plný úvazek, a dále doložit výši hrubé mzdy, kde je stanovena nutná hranice.

Co hrozí cizincům zaměstnaným načerno

Pracovník bez potřebné smlouvy, kterou by uzavřel se zaměstnavatelem, nemá prakticky žádná práva. Pokud je cizinec zaměstnán na černo, tudíž pouze na ústní dohodu se zaměstnavatelem, může se stát, že se vůbec nedočká své mzdy.

Pokud navíc inspekce práce objeví pracovníka, který nemá potřebné pracovní vízum pro cizince, dochází neprodleně k zahájení správního řízení o vyhoštění takové osoby.

Cizinec se tak dočká pouhé několikadenní lhůty, po kterou musí naši zemi opustit. Dále pracovníkům na černo hrozí finanční postih, a to pokuta až ve výši 100 tisíc korun.

Jaká rizika nese s sebou „černota“ pro zaměstnavatele

V případě zaměstnavatele se také jedná o pohyb na velmi tenkém ledě. Na první pohled by se mohlo zdát, že zaměstnat někoho bez pracovního povolení pro cizince je jednoduchá a výhodná možnost, jak ušetřit, opak je ale pravdou. Při odhalení cizince bez povolení se celá záležitost předává inspektorátu práce a policii.

Orgány činné v trestním řízení mohou tento hazardující postup klasifikovat jako trestný čin, a u soudu si tak zaměstnavatel může vyslechnout i uložení nepodmíněného trestu pěti let odnětí svobody.

Zaměstnanci bez pracovního povolení pro cizince pak může hrozit již zmíněný trest pokuty až ve výši 100 tisíc, zaměstnavateli až do výše několika milionů. Dále je zaměstnavatel nucen hradit náklady spojené s vyhoštěním cizince ze země, což znamená další výlohy pohybující se v řádech desetitisíců korun.

A jako třešničku na dortu je nepoctivý zaměstnavatel nucen hradit také veškerou lékařskou péči, kterou stát poskytne cizinci před jeho vyhoštěním.

Inspekce práce

Nelegální zaměstnávání cizinců si úřady přejí minimalizovat, i proto stále častěji cílí na podniky, kde je možné, že budou objeveni pracovníci bez patřičného povolení.

Zatímco v roce 2014 proběhlo podle Státního úřadu inspekce práce na 15 tisíc kontrol odhalujících nelegální práci Čechů i cizinců, při níž bylo zjištěno 184 občanů EU bez patřičného povolení a 650 cizinců pracujících nelegálně, o tři roky později proběhlo přes 9,5 tisíce kontrol, které zjistily 234 nelegálně pracujících občanů EU a 1917 nelegálně pracujících cizinců, což představuje velký únik peněz do státní kasy.

Zda se vyplatí zaměstnávat cizince bez potřebného povolení? Odpověď je jasná – rizika jsou příliš vysoká. Legální cesta je přitom snadná a bezpečná. S pracovní agenturou IRS Czech si pak ušetříte i čas a máte jistotu, že vše proběhne bez komplikací.


okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *