V dnešní době není studium pro cizince u nás žádný problém. Tuto možnost nabízí již několik desítek škol. Studium pro cizince například na vysokých školách je stejně jako pro Čechy zdarma. Rozdílem pro přijetí ke studiu může být nutnost složit písemný test nebo ústní pohovor.

V České republice je zřízena takzvaná zahraniční rozvojová spolupráce s cizími zeměmi. V rámci této spolupráce nabízí Česká republika spoustu stipendií, které jsou určeny pro výměnné studijní pobyty, a pro ty, kteří se rozhodli přijet a studovat po dobu standardního studia. 

Pro cizince je využitelná i možnost přípravného roku studia v českém jazyce, ve kterém se studenti naučí gramatiku, slovní zásobu a konverzaci včetně české historie.

Podmínky pro studium v České republice

Pokud cizinci u nás studuji jeden a více semestr je zapotřebí, aby si zřídili cestovní zdravotní pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám. Zdravotní pojištění zahrnuje ambulantní ošetření, prevenci a ústavní péči.

K dispozici je také pohotovostní a záchranná služba a poskytnutí potřebných léků. Další podmínkou je vlastnit dlouhodobě vízum za účelem studia.

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum je typ víza, který umožňuje cizincům pobyt v České republice delší než 3 měsíce. Toto vízum je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí nastoupit na střední nebo vysokou školu. Žádost o dlouhodobé vízum musí obsahovat kromě správně vyplněného formuláře také dvě fotografie jako na cestovní pas či občanský průkaz.

Dále je nutné doložit cestovní doklad, mladší deseti let, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na územní České republiky, doklad o přijetí ke studiu, prostředky k pobytu na území a souhlas rodičů.

Studium na vysokých školách

Jedním z nejčastějších typů studia, za kterým cizinci přijíždějí do České republiky, je studium na vysoké škole. České vysoké školy nabízí svým zahraničním studentům stipendia v akreditovaných vysokoškolských studijních programech, které jsou uskutečňovány na veřejných vysokých školách. Dále jsou stipendia vhodná pro studia v kurzu českého jazyka a odborné přípravy.

Stipendia jsou uznávána také v navazujících magisterských programech v českém jazyce, kterým předchází kurz českého jazyka a odborné přípravy. Možnost získat stipendium mají také cizinci, kteří chtějí studovat v navazujících magisterských a doktorských programech v anglickém jazyce.

Vzdělání cizinců je v České republice velice oblíbené, protože nabídka škol, které umožňují vzdělávání cizinců je mnoho. Cizinci mohou na vysokých školách studovat jako čeští občané. Musí akorát vykonat ústní či písemnou zkoušku.

Důležité je samozřejmě nezapomínat na potřebné doklady, které jsou pro pobyt v Česku potřebné. Jedná se například o dlouhodobé vízum či cestovní pojištění.  

Autor: IRS Czech


okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *