Profesionálny teambuilding už dnes nie je iba výsadou veľkých firiem. Aj malý tím v počte päť a viac osôb môže zažiť teambuilding na vysokej úrovni, s profesionálnymi inštruktormi. Naše očakávania od teambuildingu sa totiž menia rovnako, ako sa mení doba, v ktorej žijeme. Kým kedysi bola hlavným cieľom zábava, prípadne komunikácia, dnes je prvoradá schopnosť riešiť úlohy, prispôsobovať sa zmenám a nachádzať inovatívne riešenia.

Aj v tomto vie teambuilding pomôcť. Odborný teambuilding preto často krát presahuje hranice zaužívaných tímových aktivít a pridáva niečo navyše, čo sa priamo odzrkadlí v schopnostiach a produktivite tímu. Neustála aktualizácia a rozvoj schopností je čoraz dôležitejšia a zážitková forma dokáže lepšie tieto nové schopnosti uchopiť a spraviť z nich trvalú výbavu jednotlivca.

Schopnosť podávať dobré výkony v práci je okrem odborných znalostí ovplyvnená vo veľkej mierne takzvanými soft skills, mäkkými zručnosťami zahŕňajúcimi prácu v tíme, komunikáciu, vyjednávanie, presadzovanie svojich myšlienok a nápadov, argumentáciu či prezentovanie. Toto sú schopnosti, ktoré sa ťažko učia z kníh alebo na školení. Tu príde vhod interaktívny teambuilding pre firmy, počas ktorého si účastníci svoje schopnosti môžu vyskúšať, získať spätnú väzbu, pozorovať vzory a učenie prepojiť s emocionálnym zážitkom.

Nevšedná forma výuky spojená so zážitkom zanechá trvalejšiu stopu v schopnostnej výbave jednotlivca a je predpokladom na lepšie uplatňovanie nadobudnutých vedomostí.

Pracovné nasadenie a výkony nezávisia iba od schopností tímu a jednotlivca, ale predovšetkým od schopností naučené veci konzistentne aplikovať a ďalej rozvíjať. Každou úspešnou aplikáciou schopnosti sa táto stáva súčasťou návyku a prechádza do osobnosti jednotlivca.

Pre úspešnú opakovanú aplikáciu schopností je dôležité sa k naučenému pravidelne vracať, opakovať si nadobudnuté znalosti a schopnosti a reflektovať na ich využitie v praxi, či už formou pravidelného zhodnotenia alebo komunikácie s nadriadeným. Len tak bude zabezpečený dlhodobý rozvoj a napredovanie v zručnostiach, ktoré môžete získať počas odborného teambuildingu.

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu