Pokud vy sami nebo někdo z vašeho okolí pocházíte z cizí země a vlastníte oprávnění k dočasnému pobytu v České republice, pak pravděpodobně řešíte, jaké změny nastanou po ukončení nouzového stavu, zavedeného vládou v souvislosti s koronavirovou krizí, či jak postupovat přímo v jeho průběhu. Na následujících řádcích vám představíme několik situací, se kterými se můžete setkat.

V případě, že vám v průběhu nouzového stavu, jenž byl vyhlášen 12. března, vypršela platnost dosavadního oprávnění k pobytu v ČR, bude vám umožněno v průběhu 60 dní vycestovat do zahraničí bez jakéhokoliv postihu vaší osoby, pokud dojde k odvolání stavu nouze.

Po dobu zmíněných necelých dvou měsíců nebudete potřebovat ani výjezdní příkaz běžně vydávaný policií či ministerstvem vnitra. Výše uvedené informace však platí právě kvůli mimořádné situaci.

Za běžných podmínek by po vypršení platnosti dosavadního oprávnění k pobytu došlo k přestupku, neboť bez platného oprávnění není cizincům umožněn pobyt na území České republiky.

Pokud se rozhodnete v průběhu stanovené lhůty vycestovat, pak vám na hranicích policie potvrdí, že váš pobyt byl na území ČR tolerován umístěním speciálního razítka do vašeho cestovního dokladu.

Díky razítku se vyhnete udělení pokut v zemích, přes které budete cestovat do konečné destinace. Z důvodu, že v jednotlivých zemích přistupují k opatřením, týkajících se vstupu cizinců na území státu, individuálně, speciální razítko vám nezajistí možnost volného pohybu v cizí zemi.

Může se pochopitelně také stát, že jste pozbyli oprávnění k pobytu na území České republiky, až po odvolání nouzového stavu. V takové situaci pro vás rovněž platí, že budete ze země moci vycestovat po dobu 60 dní od vyhlášení ukončení stavu nouze.

I v tomto případě nebudete nikterak pokutování, ani vám nebude vydán výjezdní příkaz. Také se ale může stát, že vám ve správním řízení byla stanovena lhůta k vycestování. Za takové situace výše zmíněné informace neplatí a k vašemu odchodu z území ČR by mělo dojít co nejdříve.

Pokud se nacházíte v situaci, že pobýváte na území České republiky neoprávněně již před vyhlášením stavu nouze, neměli byste váhat. Nejlepším řešením je raději co nejrychleji, s přihlédnutím k aktuálním vládním opatřením, zemi opustit.

V případě, že chcete setrvat i nadále na území ČR, pak musíte po vypršení platnosti pobytového oprávnění v době nouzového stavu, popřípadě ve stanovené lhůtě 60 dnů po jeho skončení, požádat o prodloužení vašeho pobytu.

Pokud vám skončí platnost dlouhodobého víza, měli byste si co nejdříve podat žádost o udělení povolení k dlouhodobému pobytu, abyste tak mohli na území České republiky setrvat i nadále. 

Další info najdete na i portále cestujlevne.

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu