V tuzemsku je zaveden systém tzv. všeobecného zdravotního pojištění. Nějakou formou tedy je pojištěn každý občan ČR. Jak jsou na tom se zdravotním pojištěním cizinci v ČR?

O pojištění cizinců

I na ty se zdravotní pojištění přirozeně vztahuje, a to povinně. Je totiž nutné, aby byla zajištěna základní zdravotní péče v náležitém rozsahu. Liší se ale podmínky, za nichž je pojištěn. V čem?

Veřejné zdravotní pojištění

Podle české legislativy je pojištěn v systému veřejného pojištění v Česku cizinec, který zde má trvalý pobyt, případně trvalý pobyt nemají, jsou ale zaměstnancem zaměstnavatele, který zde trvalý pobyt nebo sídlo má (dle VZP). Pojistné tedy platí nebo je za ně placeno (zaměstnavatelem, obdobně jako u českého občana).

Účast na veřejném zdravotním pojištění se zakládá také:

  • osobám pocházejícím z EU, které v ČR podnikají
  • rodinným příslušníků pojištěnců ze zemí EU, vykonávajících v ČR výdělečnou činnost
  • žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a jejich potomkům
  • v některých případech cizincům s vízem za účelem strpění pobytu, případně také jejich potomkům

Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR

Pokud se na cizince nevztahují výše uvedená pravidla, tj. nemá na území ČR trvalý pobyt a současně zde nepracuje, veřejné pojištění se na něj naopak nevztahuje.

Pak pro tyto chvíle by si tak měl uzavřít tzv. smluvní zdravotní pojištění. V praxi si jej tedy lze uzavřít jak pro krátkodobé pobyty v délce do 90 dní, tak i pro pobyty delší. V prvním případě se doporučuje tzv. pojištění nutné a neodkladné péče, ve druhém případě tzv. pojištění komplexní.

Toto smluvní zdravotní pojištění pro cizince je nutné si sjednat s vybranou pojišťovnou a zaplatit si jej. Dnes pojistný produkt nabízí celá řada poskytovatelů.

Jak vybírat komerční pojištění

U zdravotního pojištění cizinců by se zájemci neměli rozhodovat primárně podle ceny. Nutné je zaměřit se na to, co je vlastně v pojistce zahrnuto. Většina pojišťoven nabízí různé balíčky, které se liší nejen právě cenou, ale především rozsahem. Už za příplatek může například být zahrnuta péče v těhotenství nebo zajištění základních úkonů zdravotního ošetření novorozence.

Zvláště je možné si také nechat pojistit rizikové aktivity, tedy například provozování nejrůznějších sportů, a to včetně sportovců profesionálních. V tom se tento typ pojištění neliší od pojistky, se kterou běžně občané tuzemska cestují do zahraničí, například na dovolenou.

Vhodné je také si v pojištění pohlídat sublimity týkající se zubní péče. Vždy je nutné u cizinců dbát na sjednání komplexního zdravotního pojištění. Svým rozsahem totiž i komerční produkty dnes již odpovídají pojištění veřejnému.

To tak v praxi znamená, že pojištěnec je po sjednání chráněn nejen v České republice, ale také i v rámci zemí Schengenského prostoru.

Autor: IRS Czech – pracovní agentura pro cizince


okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *