Existují různé přístupy k psychoterapii. Který typ terapie bude nejlépe fungovat, se může u jednotlivých osob lišit. Psychoerapeuti při pomoci svým klientům často používají více než jeden typ psychoterapeutického přístupu. Čtyři nejběžnější typy psychoterapie jsou následující:

Psychoanalýza a psychodynamické terapie

Tento psychoterapeutický přístup se věnuje změně problematického chování, pocitů a myšlenek prostřednictvím odhalení jejich nevědomých významů a motivací. Tento přístup funguje v úzkém partnerství mezi pacientem a psychologem. Psychodynamická terapie analyzuje vliv životních událostí (např. manželství, narození a úmrtí blízké osoby), přání a minulých i současných vztahů na pocity člověka a rozhodnutí, která kvůli nim činí. Zahrnuje spolupráci postiženého a lékaře, jejímž cílem je identifikovat kompromisy, jimiž se postižený brání bolestným myšlenkám nebo emocím. Tyto kompromisy mohla osoba učinit vědomě nebo nevědomě. Například neúspěšný vztah může v člověku vyvolat přesvědčení, že všechny vztahy budou bolestivé. Kvůli takovému přesvědčení se může uzavřít do sebe a stále bojovat s tímto strachem z toho, že bude podveden nebo zraněn. Psychodynamická terapie pomáhá takové vazby odhalit a umožňuje člověku lépe poznat sebe sama. To člověku pomůže překonat jeho obavy a dařit se mu v životě lépe. Proces psychoanalýzy vyvinul rakouský neurolog Sigmund Freud.

Psychoanalýza se zaměřuje na odhalování nevědomých kořenů symptomů člověka a pomáhá mu toto poznání aplikovat v jeho životě. Psychoanalýza může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Může se zaměřit široce nebo úžeji na konkrétní problém nebo symptom, který člověk má. Terapie se také zaměřuje na interakci osoby s lidmi v jejím okolí. Umožňuje člověku lépe porozumět svým potřebám ve vztahu, zdravým a nezdravým způsobům uspokojování těchto potřeb a tomu, co může udělat pro zlepšení své schopnosti vyjadřování nebo komunikace. To může lidem pomoci zvládnout životní události, jako je ztráta milované osoby nebo vztahu, a poruchy v jejich vztazích. Rovněž se lépe připraví na zvládání požadavků vyplývajících ze změny rolí, jako je odchod do důchodu nebo péče o rodiče či novorozence.

Čist další článek:  Studium cizinců v ČR není jen tak

Behaviorální terapie

Tento psychoterapeutický přístup vychází ze zásady, že všechny typy chování jsou naučené a nezdravé nebo škodlivé chování lze změnit. Zaměřuje se na zkoumání příčin vzniku normálního i abnormálního chování člověka. Klasickým příkladem behaviorální terapie je slavný experiment Ivana Pavlova, který zjistil, že psi začali slintat, když slyšeli zvonek k večeři, protože si zvuk zvonku spojovali s jídlem. Behaviorální terapie má několik přístupů, mezi něž patří např:

Kognitivně behaviorální terapie: KBT se zaměřuje na změnu myšlenek a přesvědčení, které způsobují problémy s náladou a jednáním člověka.

Averzivní terapie: Tato terapie spočívá v tom, že se osoba naučí spojovat žádoucí, ale nezdravý podnět s mimořádně nepříjemným podnětem. Osoba si například může spojit užívání alkoholu nebo drog s nepříjemnou vzpomínkou.

Systematická desenzibilizace: Ta pomáhá lidem překonat fobie pomocí různých relaxačních technik.

Kognitivní terapie

Tuto terapii vyvinul americký psychiatr Aaron T. Beck. Zaměřuje se spíše na kognici (na to, co si člověk myslí) než na činy (co dělá). Vychází z principu, že škodlivé nebo dysfunkční myšlení vede k dysfunkčním emocím nebo chování. Zaměřuje se na změnu člověka, aby změnil to, jak se cítí a co dělá.

Humanistická terapie

Tento typ terapie se zaměřuje na ocenění schopnosti člověka činit racionální rozhodnutí a rozvíjet svůj maximální potenciál. Zdůrazňuje myšlenku respektu a zájmu o druhé. Humanistická terapie je často „zaměřená na klienta“, což znamená, že devalvuje představu terapeuta jako autority vnitřních prožitků svých klientů. Je jako partnerský vztah, kdy terapeuti pomáhají svým klientům ke změně tím, že zdůrazňují svůj zájem, péči a starostlivost.

Jakou terapii si vybrat?

Pokud nevíte, jaký druh psychoterapie je pro Vás ten nejlepší, můžete si projít více informací o jednotlivých psychoterapeutických směrech v databázi psychoterapeutů. Naleznete tam nejen informace o jednotlivých psychoterapeutických školách, ale můžete si vybrat psychoterapeuta podle místa bydliště, ať už je to psychoterapeut z Prahy, Brna anebo Ostravy.

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *