Zisky z kryptoměn je potřeba podobně jako jiné příjmy řádně danit. Jak na to a co byste o tomto tématu měli jednoznačně vědět?

Jak podnikat s kryptoměnami

Popularita kryptoměn stoupá. Bezesporu tomu nahrává i doslova raketový růst, který kryptoměny v posledních letech zažily, hodnota Bitcoinu například v loňském roce narostla o více než 100 %. Není se tedy čemu divit, že stále více Čechů investování do kryptoměn láká.

Důležité je také vědět, že živnostensk‎ý zákon nově obsahuje nový obor činnosti a tím je  Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem. Podnikatelé operující s kryptoměnami musí pak zůstat ostražití a pravidelně kontrolovat, zda jsou ke svému podnikání dostatečně oprávněni.

Pro běžné fanoušky kryptoměn však živnostenské oprávnění není důležité. Běžné nakupování kryptoměn v rámci vlastních investic, nikterak regulováno není a investor tak není zatížen žádnou nadbytečnou administrativou.

Nový obor činnosti tedy potřebujete zapsat, pokud jako předmět své podnikatelské činnosti za účelem zisku kupujete, prodáváte, uchováváte, pro jiného spravujete, převádíte nebo zprostředkováváte nákup nebo prodej virtuálního aktiva, poskytujete finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva, případně poskytujete další jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem.

Nezáleží jestli budete řadový‎ investor nebo podnikatelsk‎ý magnát, zisk, kter‎ý získáte v rámci obchodování s kryptoměnami nebo v rámci jiné činnosti s kryptoměnami související, budete povinni zdanit dle českého zákona o dani z příjmů.

Jak se kryptoměny daní

Téma kryptoměny a daně je však o něco složitější, neboť kryptoměny ČNB neuznává jako peněžní prostředky, jak by se to nabízelo. Nemohou tedy z pohledu tuzemské legislativy být považovány za bezhotovostní peníze, elektronické peníze nebo cizí měnu. Na kryptoměny se neuplatní ani daňová pravidla t‎ýkající se cenn‎ý papírů.

Čist další článek:  I dámská pracovní obuv musí odpovídat rizikům práce

Nákup a prodej kryptoměn není považován za platební službu a digitální měna je z hlediska daní brána jako nehmotný movitý majetek a adekvátně k tomu tak bude i daněna.

Příjem z jejich prodeje bude tedy daněn jako příjem z prodeje jakékoli věci podle zákona o daních z příjmů. Je důležité se zaměřit na okamžik vzniku příjmu – tedy i vzniku povinnosti dan‎ý příjem zdanit. Rozlišujeme tři případy, kdy dochází ke vzniku faktického příjmu, a to prodej kryptoměny za peníze, směna kryptoměny za jinou kryptoměnu a také směna.

Sazby pro zdanění kryptoměn

Sazba pro zdanění kryptoměn v těchto situacích činí v současné době pro fyzické osoby 15 % ze zisku, tedy z rozdílu pořizovací a prodejní hodnoty. To je sazba základní.

Nicméně platí, že bude-li váš celkový daňový základ vyšší než čtyřnásobek roční průměrné mzdy, což konkrétně například v uplynulém roce 2021 znamenalo částku 1 701 168 korun, bude pro příjmy nad tuto hranici aplikována zvýšená sazba 23 %.

Právnická osoba odvádí daň vyšší, a to 19 %.

Na kryptoměny se jednoznačně nevztahují žádné výjimky, které jsou definovány u zlata, cenných papírů, akcií nebo nemovitostí. Nemůžete tedy například využít tzv. časový test, který je běžně možný u akcií. Ani hodnotové osvobození na virtuální měnu aplikovat nelze. 

Řádně podat daňové přiznání je nutnost

Svoje příjmy z obchodů s kryptoměnami za uplynulý rok je potřeba zaznamenat do daňového přiznání a v termínu jej podat. Konkrétně letos je nutné daňové přiznání za rok 2021 nezbytné podat do 1. 4. 2022. V případě, že si podáte daňové přiznání elektronicky, máte čas až do 2. 5. 2022.

A pozor, spoléhat se na to, že jsou kryptoměny dosud poměrně neprobádaným tématem, tudíž finančnímu úřadu zapovězené, by se vám nemuselo vyplatit. Finanční úřad je totiž o účtech kryptoměnových směnáren velmi dobře informován a váš účet i s identifikací příslušných transakcí snadno dohledá.

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *