Hedge fund neboli hedgeový fond je specifickým typem investičního fondu. Jaká je jeho podstata a pro koho je vhodný?

Co je hedgeový fond

Jedná se o prostředek kolektivního investování. Cílem je u něj za každé situace na trhu dosáhnout kladného výsledku. Využít pro obchodování lze prakticky veškeré instrumenty, jako jsou akcie, dluhopisy, případně opce.

Dle tohoto hlediska lze také fondy rozdělit. Fond jako takový disponuje pouze vlastním portfoliem, případně prostředky v hotovosti. Portfolio má na starosti investiční manažer.

Tyto fondy využívají velmi sofistikovaných investičních nástrojů a strategií. Obchodovat v nich lze v rámci strategie pákového prodeje, případně s tzv. krátkým prodejem. Speciální typ investičního fondu nabízí potenciálním zájemcům značnou rozmanitost.

Na základě strategií lze hedgeové fondy dále také rozčlenit zjednodušeně na takové, u nichž je investiční strategie založena na investičních faktorech, případně na faktorech fundamentálních. Druhé zmiňované pak umožňují držení aktiv i v rámci delšího časového horizontu.

Výhody a nevýhody hedge fondu

V původním slova smysl se jednalo o fond zajištěný, ostatně odtud také název hedgeový fond (z anglického hedge neboli zajistit/zabezpečit). To už nicméně v dnešní době neplatí. Obecně tak tento typ investic může investorovi přinést vysoký zisk, také s sebou ale nese vyšší míru rizika. Z této nevýhody však plyne i jedno specifikum fondu.

Právě kvůli vyšší rizikovosti jsou z regulatorních důvodů některé typy investic pro investory nedostupné. Hedge fond však nepodléhá téměř žádné regulaci. Proto přímo vyhledávají právě tyto jinak nedostupné typy investic.

Právní struktura tohoto fondu se odvíjí od daňového prostředí předpokládaných investorů. Tyto typy fondů tak často bývají zakládány coby offshore společnosti. To jim umožňuje při zvýšení hodnoty portfolia naopak snížit daňovou zátěž.

Jednou z nevýhod hedgeového fondu jsou poměrně vysoké poplatky. Účtovány bývají jednak za podíl na výnosech, ale také za samotnou správu fondu. Za správu je napočítán poplatek obvykle v rozmezí 1 až 3 %. Poplatky za podíl na výnosech jsou vyšší a obvykle dosahují 10 až 20 %. 

Pro koho je investice vhodná

Zatímco dříve hedgeové fondy platily za investici vhodnou primárně pro zkušené a movité investory a stály tak dlouhou dobu spíše na okraji zájmu, dnes už se situace změnila a stále častěji o něj jeví zájem i drobní investoři.

Hedge fond se proměnil v běžný způsob, jak investovat, neboť u něj došlo k postupnému snižování investičního minima. Najít pro původní hedge fond investory se totiž v čase ukázalo být stále obtížnější.

Investor by si však vždy měl vybrat takovou investiční strategii, které rozumí a chová v ní určitou důvěru. Pak se znatelně snižuje rizikovost i u tohoto typu investic.

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu