Kvalitu života určuje množství faktorů. Mezi ty klíčové patří prostředí, ve kterém žijeme, tedy nejen vlastní bydlení, ale také vzhled a občanská vybavenost obce. Rozdíly mezi některými českými obcemi jsou přitom natolik markantní, že vyvolávají dojem několika jiných států.

Vybudovat malebné a dobře fungující místo není jednoduché. Nezáleží pouze na ideálech starosty a dalších klíčových představitelů, ale především na financích. Nedostatek prostředků brání jakémukoliv zvelebování a revitalizaci. Přesto se nabízí způsob, jak se k penězům dostat a změnit díky nim tvář obce. Řeč je o dotacích, jejichž získání je ovšem tak trochu oříšek a úkol pro otrlé.

Nabídka dotačních programů je nyní dostatečně široká. Jednotlivé výzvy umožňují financovat opravy kanalizace či opěrných zdí, ale také revitalizovat plochy. V mnoha obcích díky tomu vznikají nové parky, sady, ale třeba i retenční nádrže a mnohé další zajímavé a užitečné projekty, k jejichž realizaci by bez finanční injekce nedošlo.

Peníze z dotačních programů jsou přesto pro mnohé obce nesplněným snem, protože nedokázaly splnit nezbytné podmínky. Mnohdy jsou přitom důvodem k zamítnutí pouhé formality a nikoliv špatně pojatý záměr. Vždy se však nabízí možnost spolupráce s odborníky, kteří jsou schopni vyřídit veškeré administrativní záležitost i další věci. Na pomyslném seznamu zkušených specializovaných firem najdete například společnost Artendr.

Společnost Artendr není v oblasti dotací žádným nováčkem. Pohybuje se v ní přes deset let a za tuto dobu pomohla k dotacím desítkám spokojených klientů (celková výše získaných dotací již přesáhla 700 mil. Kč). Zajišťuje komplexní dotační poradenství, které zahrnuje veškeré dílčí úkony nezbytné k úspěšnému dokončení procesu. Díky hlubokým znalostem legislativy a podmínek mohou profesionální poradci eliminovat rizika a projít vyřízením mnohem rychleji.

O tom, že vyřizování žádosti o dotaci není vůbec jednoduché, ví své i jednatel Artendru PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA – jednatel společnosti Artendr. V pozici starosty obce Cerhenice zahájil vyřizování bez předchozích zkušeností, a právě to ho přimělo pomáhat. Využívá své know how k tomu, aby ostatní nemuseli zdlouhavě řešit proces s velmi nejistým výsledkem.

Jak vyřizování dotace probíhá?

Prvním krokem je vždy posouzení projektového záměru. Odborníci po domluvě posoudí a ověří, zda je reálný a následně připraví projekt s ohledem na minimalizaci rizik. Ten průběžně konzultují s poskytovatelem dotace a dohlíží na dodržování platné legislativy.

Nedílnou součástí spolupráce je také vytvoření finančního plánu a zpracování příslušné dokumentace.

Spolupráce s odborníky nekončí ani v momentě, kdy příslušný úřad dotaci schválí. I nadále dohlíží na realizaci projektu a hlídají kvalitu výstupů a další nezbytné aspekty. Cíl je vždy stejný – postarat se o splnění podmínek a zajistit, aby žadateli nehrozila výzva k vrácení dotace.

Stěžejní je perfektní projekt

Každý potenciální žadatel o dotace si musí uvědomit, že páteří každého záměru je bezchybný projekt a jeho dokumentace. Roli přitom nehraje pouze dodržení formální stránky, klíčový je také pozitivní dopad projektu. A také v tomto směru je výhodné spolupracovat s někým jako Artendr – specialisté šetří zadavateli enormní množství času, a v konečném důsledku i peněz a nervů, protože za něj dohlíží na dodržení pravidel a splnění požadavků ze strany poskytovatele dotace.

Co se děje, když je projekt hotový?

Když se podaří zkompletovat projekt, nic nebrání zahájení samotného dotačního řízení, tedy podání žádostí příslušnému orgánu. Žadatel si však musí vybrat správný dotační program, který odpovídá jeho projektovému záměru. A i v této fázi mnozí žadatelé chybují. Neznalost problematicky volbu programu komplikuje – a špatně zvolený program vždy vede k zamítnutí žádosti. Což je další důvod, proč spolupracovat s dotačním poradcem. Ten se po provedení dotačního auditu nesplete a zvolí správný program.

Proces podání žádosti o dotací zahrnuje několik dílčích kroků. Po zpracování žádosti následuje vypracování studie na základě zvoleného dotačního programu. Posledním krokem je doložení povinných příloh.

Čist další článek:  Chyby při úklidu domácnosti. Na co si dát pozor?

Dotace přiklepnuta. Co následuje?

Jakmile úřední šiml žádost schválí, nic nebrání v realizaci projektu. Jenomže samotné schválení finanční podpory neznamená, že se peníze okamžitě objeví na účtu žadatele. Finanční prostředky jsou naopak zpravidla vypláceny až po dokončení realizační fáze, případně po dokončení dílčí části. Žadatel si tak musí po určitou dobu vystačit s vlastním zdroji, případně využít bankovní úvěr.

Potenciální problém se může objevit i v rámci realizace, proto je nesmírně důležité vybrat správného dodavatele/realizátora. Děje se tak prostřednictvím veřejné zakázky, jejíž průběh definuje legislativa. A opět je nutné počítat s administrativou a podmínkami, které je nezbytné dodržet. Jde o časově náročnou fázi s množství rizik – žadateli se proto většinou vyplatí delegovat odpovědnost na tým dotačních poradců.

Společnost Artendr během realizace projektu hlídá účetnictví, ale také dodržování cílů, termínů a dalších aspektů, jejichž stav dokládá monitorovacími zprávami. Po celou dobu procesu na dodržování podmínek dohlíží poskytovatel dotace.

Po dokončení realizace Artendr vypracuje závěrečnou zprávu, ve které jsou kromě kompletního průběhu zaznamenány i výsledky kontrol. Poté lze formou specifického dokumentu požádat o finanční prostředky. Kontrolní orgány peníze vyplácí přímo na účet žadatele.  

Jak je to s udržitelností projektu?

Projekt byl úspěšně dokončen a peníze přistály na účtu žadatele. Ani v tomto bodě však proces vyřízení dotace není u konce. Žadatel, a to bez ohledu na to, zda jde o fyzickou osobu či instituci, musí zajistit tzv. udržitelnost projektu. Výstupy projektu (může se jednat o služby, výrobky…) by měly být po určitou dobu (obvykle 5 let) prakticky využívány. Během dané lhůty musí žadatel průběžně zpracovávat monitorovací zprávy, jejichž obsahem jsou informace o aktivitách společnosti, účetní přehledy a plány na příští rok. Také v tomto ohledu se lze spolehnout na asistenci dotačních poradců z Artendru. Díky nim žadatel získá jistotu, že projekt splní podmínku udržitelnosti.             

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *