Naším posláním je vytvářet podmínky aktivního trávení volného času pro všechny věkové a sociální skupiny. Během školního roku nabízíme pravidelnou zájmovou činnost v zájmových kroužcích a kurzech v oblasti výtvarné výchovy, ekologie, přírodovědy, sportu, tance, techniky a dalších. V průběhu celého roku pořádáme příležitostné odpolední a víkendové akce a v době hlavních i vedlejších prázdnin tábory jak pobytové tak i příměstské.

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 v současné době provozuje svoji činnost na 6 místech v Brně a okolí: v Masarykové čtvrti na ulici Helceletové, v Komíně na ZŠ Pastviny, v Bystrci na ulici Fleischnerové, ve Veverské Bítýšce na ulici Pavla Perky a v Řečkovicích na ulici Gromešové a Kořískové.

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Jejím posláním je vytvářet podmínky aktivního trávení volného času pro všechny věkové a sociální skupiny.
Činnost DDM se řídí podle §§ 2 a 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a dalšími zákony a vyhláškami vztahujícími se k předmětu činnosti. V DDM pracují pedagogové volného času.

Během školního roku nabízíme pravidelnou zájmovou činnost v zájmových kroužcích a kurzech v oblasti výtvarné výchovy, ekologie a přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších pro téměř 3 000 účastníků od předškolních dětí po dospělé. Nejen pro děti a mládež pak pořádáme v průběhu celého roku příležitostné odpolední a víkendové akce a v době hlavních i vedlejších prázdnin tábory jak pobytové tak i příměstské.
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 v současné době provozuje svoji činnost na 7 místech v Brně a okolí: v Masarykové čtvrti na ulici Helceletové, v Žabovřeskách na ulici Kroftové, v Komíně na ZŠ Pastviny, v Bystrci na ulici Fleischnerové, ve Veverské Bítýšce a v Řečkovicích na ulici Gromešové a Kořískové.

Naše adresa a fakturační údaje :
Dům dětí a mládeže, Bno, Helceletova 4 (toto celé je jméno organizace, na dokladech je ho třeba uvádět v nezkrácené podobě)
Helceletova 4
602 00 Brno
IČ : 44993412

V současné době máme šest poboček:

 • Ateliér – Helceletova 4, Masarykova čtvrť
  • Mgr. Eva Rozehnalová, klubrakosnicek@gmail.com, 723 253 106
 • Bystrouška – Fleischnerova 1a, Bystrc
  • RNDr. Michaela Jelenová, misa.bystrouska@seznam.cz, 546 215 652
 • Domino – Kořískova 492/16, Řečkovice
  • Mgr. Jana Podzemná, dominocvc@gmail.com, 608 644 313
 • Kominíček – objekt MŠ Absolonova, Absolonova 892/20A, Komín
  • Šárka Lokajová, ddm.komin@seznam.cz, 606 110 970
 • Free-cool-in – Gromešova 1, Řečkovice
  • Šárka Lokajová, ddm.komin@seznam.cz, 606 110 970
 • Veverka – Pavla Perky 328, Veverská Bítýška
  • MgA. Eva Heroudková, cvc.veverka@seznam.cz, 603 162 100
Čist další článek:  Lidové misie - duchovní obnovy celých farností

Výše máte uvedený seznam našich poboček s jejich kontaktními osobami. Pokud budete chtít navštívit webové stránky jednotlivých poboček, vyberte obrázek příslušné pobočky a klikněte na něj. Dále už můžete hledat, co potřebujete.

Kurzy pro dospěléCeny jsou uvedeny v pořadí: pololetí/celý školní rok

Dopoledni keramicky kurz pro seniorymodelování z keramických hmot různými způsoby, zdobení a glazování
lektorka: Mgr. Ivana Vičanová


Olejomalbapronikání do tajů malby olejovými barvami přičemž užití jiných postupů
a technik není vyloučeno. Pro všechny zájemce o tvůrčí setkávání, vlastní seberealizaci a výtvarný posun. Těm, kteří se již pokoušejí „něco“ tvořit
ať už tradičně či netradičně a mají chuť pokusit se zajít ještě o další krok dál… Výměna názorů a zkušeností z tvorby účastníků. Nápadům a námětům jsou dveře otevřeny. Setkávání bych chtěla pojmout hlavně jako volné diskusní a tvůrčí fórum otevřené nejrůznějším názorům a přístupům.
1500/3000 Kč
lektorka: Mgr. Jana Podzemná


Kresba a malbakresba, malba, portrét a figura podle živého modelu, techniky historické
i současné, perspektiva, individuální příprava k talentovým zkouškám
na SŠ a VŠ, konzultace.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová


Malba akrylovými barvami a tvorba vlastních obrazůseznamování s teorií barev, její využití při malbě, míchání barev, výroba vlastních závěsných obrazů a malování podle čísel.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová


Fascinace barvoumalba, kresba, práce s papírem i textilem, výroba šperků, keramické doplňky interiéru + teorie barev, vnímání a působení barev.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová


Experimentální malba a kresbaprozkoumávání nejrůznějších technik malby a kresby, nalezení vašeho nej-
vhodnějšího vyjádření, předání zkušeností při tvorbě vlastních uměleckých děl.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová


Malba na sklospecifické techniky (konturová, zapouštěná, rytá, ad.) malby na skleněné předměty a destičky.
1500/3000 Kč v ceně není zahrnuto sklo.
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová


Malba na hedvábízdobení hedvábných šátků, kravat a kapesníčků malováním v ploše, lince, batika, rezerváž atd.
1500/3000 Kč v ceně není zahrnuto hedvábí.
lektorka: MgA. Mgr. Jana Tichotová


Keramika s točením na kruhutočení na hrnčířském kruhu, glazování, zdobení, modelování.
1500/3000 Kč
lektorka: Mgr. Ivana Vičanová


Keramikamodelování z keramických hmot různými způsoby, zdobení a glazování, nejrůznější výtv. témata, přehled technologií a historie.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA. Zuzana Růžičková

Kurzy pro děti

Ceny jsou uvedeny v pořadí: pololetí/celý školní rok.

Čist další článek:  Komu se vyplatí vstoupit do franchisingu?

Baby-ateliértvořivá herna pro děti v doprovodu maminek kromě jiného nabízí malování, modelování, podporuje dětskou tvůrčí seberealizaci.
250 Kč za měsíc
lektorka: Mgr. Jana Podzemná

Keramikamodelování z keramických hmot různými způsoby, zdobení a glazování, nejrůznější výtvarná témata.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová

Kreslení a malovánívýuka technik kresby, malby i grafiky, jejich kombinování, fantazijní práce
v ploše i prostoru. předškoláci: 1000/2000 Kč
ostatní: 1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová

Malba akrylovými barvami a tvorba vlastních obrazůseznamování s teorií barev a její využití při malbě, míchání barev, výroba vlastních závěsných obrazů.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová

Fascinace barvoumalba, kresba, práce s papírem i textilem, výroba šperků, keramické doplňky interiéru, teorie barev, vnímání a působení barev.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová

Experimentální kresba a malbaprozkoumávání nejrůznějších technik, předání zkušeností při tvorbě vlastních uměleckých děl.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová

Magická síla zvířat a rostlinproniknutí pomocí dostupných výtv. technik (malba, kresba, keramika, práce s papírem a textilem) do světa zvířat a rostlin.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová

Moderní doplňky a dekorace textilukurz pro mladé dívky i chlapce, zvýraznění své osobnosti originálními doplňky
– malování na oděvy textilními barvami, výroba kabelek a taštiček, batikování, práce se šablonami, nášivky, šperky.
1500/3000 Kč
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová

Malba na sklospecifické techniky (konturová, zapouštěná, rytá, ad.) malby na skleněné předměty a destičky.
1500/3000 Kč v ceně není sklo.
lektorka: MgA., Mgr. Jana Tichotová

Výtvarné putováníběhem celého šk. roku vystřídání všech ateliérů a oborů i s lektory.
1500/3000 Kč

ARTETERAPIE

1, Co je to arteterapie

2, Roční arteterapeutická skupina – KRESBA JAKO VÝPOVĚĎ O MNĚ

3, Roční ženská arteterapeutická skupina – JÁ A MOJE TĚLO

4, Arteterapeutická skupina pro poruchy příjmu potravy

5, Individuální arteterapie

6, Semináře

Ad 1,

Arteterapie znamená terapii výtvarným uměním, a to jak vlastní výtvarnou tvorbou, tak konzumací uměleckých děl. Využívá se jako léčebná metoda různých psychických a psychosomatických chorob i jako metoda pro osobnostní růst.

Čist další článek:  Co jste možná nevěděli o CBD

Existují různé druhy arteterapie zaměřené na vlastní výtvarnou tvorbu klienta. Už samotná tvorba bez jakýchkoliv arteterapeutických zásahů má léčebný účinek. V tomto případě arteterapeut funguje jako ten, kdo vytváří vhodné prostředí pro arteterapeutickou práci, takové, v němž má klient možnost svobodně se výtvarně vyjádřit.

Některé způsoby arteterapie více využívají slova, rozmluvu nad vytvořeným dílem, reflektování procesu tvorby i výtvoru.

Arteterapie nerozděluje lidi na výtvarně talentované a netalentované. Cílem není výtvarně dokonalé dílo, ale to, co nám jeho tvorba a následná práce s ním přinese.

Arteterapeuticky je možno pracovat individuálně, časté jsou arteterapeutické skupiny.

Naše arteterapeutické skupiny, zaměřené na osobnostní rozvoj, nejsou arteterapeuticky vyhraněné. Každý má možnost si nalézt vlastní arteterapeutickou polohu, kterou však také může během času měnit. Výhodou se jeví vzájemná interakce ve skupině.

Pracujeme s nejrůznějším výtvarným materiálem i v nejrůznějších výtvarných technikách, využíváme relaxační techniky, dramatizaci, tvůrčí psaní.

Je možné také využít nabídky individuální arteterapie.

AD 2,

KRESBA JAKO VÝPOVĚĎ O MNĚ

Arteterapeutická skupina osobnostního rozvoje pro dospělé

Pravidelná tříhodinová setkání 1x týdně, ve čtvrtek od 18 do 21 hod.

Vstup možný kdykoliv.

Cena: půlroční: 800 Kč, roční: 1200 Kč

Max. počet: 12

Lektorka: Mgr. Andrea Bakalová

Předpokladem účasti na skupině nejsou předchozí výtvarné zkušenosti ani tzv. výtvarný talent.

Každý obraz, ať už v mysli, na papíře, nebo v hmotě, je výpovědí naší duše. Na této skupině se pokusíme těmto sdělením přiblížit, nahlédnout do svého nitra použitím výtvarných technik, materiálů či zvolených témat.

Témata: moje osobnost, rodinné, partnerské a přátelské vztahy, pracovní uplatnění, sny, mytologie, pohádky, a další, vaše vlastní.

Přihlášky a bližší informace: A. Bakalová, 543 21 21 13.

AD 3,

JÁ A MOJE TĚLO

Arteterapeutická skupina pro ženy a dívky

Pravidelná tříhodinová setkání 1x týdně, ve středu od 18 do 21 hod.

Vstup možný kdykoliv.

Cena: půlroční – 800 Kč, roční – 1200 Kč.

Max. počet: 12

Lektorka: Mgr. Andrea Bakalová

Předpokladem účasti na skupině nejsou předchozí výtvarné zkušenosti ani tzv. výtvarný talent.

Současná mediální scéna nám stále více vnucuje představu „ideálního“ ženského těla. Je nám neustále nabízeno množství přípravků a způsobů k dosažení tohoto „ideálu“.

Jak si v tomto ovzduší stojím já? Jak vnímám své tělo? Co pro mě znamená ideál krásy?

Jak se vnímám jako žena? Jak vnímám své okolí?

Kdo jsem?

Záměrem této skupiny je tvůrčím, převážně výtvarným způsobem pracovat na těchto tématech i na dalších, která si přinesete. Budeme používat různé výtvarné materiály a techniky, případně relaxace, dramatizace, tvůrčí psaní ad.

Přihlášky a bližší informace: A. Bakalová, 543 21 21 13

AD 4,

Arteterapeutická skupina pro poruchy příjmu potravy.

Lektorka: Mgr. Andrea Bakalová

Tato skupina je určena pro ty, kdo mají problémy s příjmem potravy – drží redukční diety bez zjevných známek nadváhy, příliš kontrolují své tělesné proporce, hmotnost i přísun potravy, přejídají se, řeší jídlem jiné psychické problémy ad. Vhodná je jak pro ty, kteří u sebe vnímají náběh na tuto poruchu, tak pro ty, kteří se s těmito problémy potýkají již dlouho, či pro ty, kteří se již léčí nebo doléčují.

Arteterapeutická skupina vám může pomoc lépe se zorientovat ve své psychice zorientovat nastoupit, i podpořit v cestě k uzdravení.

Pracujeme s nejrůznějšími výtvarnými technikami i materiálem a relaxujeme.

Účast je podmíněna dohodou o mlčenlivosti.

Přihlášky a bližší informace: A. Bakalová, 543 21 21 13

AD 5,

Individuální arteterapie je vhodná pro poruchy příjmu potravy, psychosomatické problémy, problémy v rodinných, partnerských, přátelských a jiných vztazích, pracovní problémy, pro lepší orientaci v osobním psychickém světě a další.

Bližší informace: Mgr. Andrea Bakalová

AD 6,

NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE BUDOU V PŘEDSTIHU ZVEŘEJNĚNY

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

One Reply to “DDM Helceletova Brno”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *