Fotovoltaika patří k udržitelným, a také poměrně populárním zdrojům energie, jelikož využívá sluneční záření a při výrobě neprodukuje žádné emise. Fotovoltaický panel se skládá z jednotlivých článků s polovodičovou diodou, díky kterým po dopadu slunečního záření na panel dochází k fotoelektrickému jevu a tím vzniká elektrický proud.

Přesně na tomto jevu funguje fotovoltaická elektrárna. Je to v podstatě soubor několika solárních panelů, střídače a podpůrných či jisticích prvků. Takovou elektrárnu lze postavit jak na střeše domu, haly či chaty, tak na poli nebo jiném pozemku. O tom, kolik energie taková elektrárna vyrobí, rozhoduje mnoho faktorů, jako je počasí, výkon elektrárny, její velikost a orientace panelů vůči světovým stranám. Nejefektivnější jsou panely orientované na jih pod úhlem 35–45 °.

Záleží na materiálu

Pro fotovoltaické články se nejčastěji využívá křemík, a to jak polykrystalický, tak monokrystalický nebo amorfní. Jelikož se křemík v přírodě vyskytuje v čistotě 97–99 %, musí se ještě dále čistit. Druhým nejvyužívanějším materiálem je arsenid galia, který má vyšší účinnost, ale je dražší a křehčí a kvůli obsahu arzenu způsobuje větší problémy při likvidaci.

Jaké jsou druhy elektráren?

Rozlišujeme několik základních způsobů fotovoltaických elektráren, a to podle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě. Existuje ostrovní systém, který funguje bez připojení na elektrorozvodnou síť, síťová fotovoltaická elektrárna (On-Grid) a hybridní systém, který využívá baterie. Každý způsob připojení má své výhody i nevýhody.

Ostrovní fotovoltaika slouží tam, kde není žádoucí energii dále prodávat a distribuovat, ale ani odebírat ze sítě. Tuto formu energetické soběstačnosti volí především rodinné domy a některé samoty bez inženýrských sítí. Pokud ale chcete využívat jak solární elektřinu, tak energii z distribuční sítě, nejvýhodnější je hybridní systém, který zachovává částečnou energetickou autonomii.

Čist další článek:  Proč si pořídit plastový sklep?

okwu

Pisálek a redaktor na Okwu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *